Статті

Стратегия - база устойчивого развития

Завершается вторай фаза Проекта ЕС/ПРООН «Местное развитие, ориентированное на громаду». Отрадно, что Луганская область в 2013 году заняла третью позицию после Днепропетровской и Черкасской по реализации микропроектов участников Проекта ЕС/ПРООН. В частности, Антрацитовский район реализовал проекты по улучшению качества медицинских услуг и энергосбережению (в том числе инновационному). А по энергоэффективности (экономии на топливе и энергоносителях бюджетных средств) наш район и вовсе на первом месте. В связи с этим, естественно, главным бенефициаром (выгодоприобретателем) среди районов-участников Проекта ЕС/ПРООН по Луганской области является Антрацитовский. С рецептом успеха антрацитовских громад нас ознакомила первый заместитель председателя райгосадминистрации Наталья Сафронова, которая в течении трех последних лет является идейным вдохновителем и координатором инвестиционной политики в районе.

Продовжити ...

Особливості Проекту ПРООН /ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» в Луганській області

Палькова-Свірчевська

Ганна Сергіївна,

студентка IV, факультету

«Соціальна робота» Чернігівського Державного технічного університету (ЧДТУ)

Науковий керівник:

Сила Т.І.

Кандидат психологічних наук

Декан факультету «Соціальна роботу» ЧДТУ

Постановка проблеми. На сьогоднішній день занепад периферії в Україні, зменшення сільського населення та деградація сільського господарства є актуальною проблемою в Україні. Для України, яка має значний аграрний ресурс, такий стан речей є дуже небезпечний. Так, нагальним є пошук шляхів вирішення цієї проблеми. Одним з напрямів вирішення є робота в громадах. Цей шлях має перевагу перед централізованим державним вирішенням проблем сільської місцевості, оскільки носить більш цільовий, ефективний характер. Як показує досвід ніхто не знає проблеми регіону так, як їх знають жителі самої місцевості. Таким чином, підвищується роль місцевого самоврядування та громадського суспільства на місцях. Проект ПРООН /ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» (далі - Проект) є прикладом роботи в громаді, який вже зарекомендував себе як результативний. Відтак можна вести мову про підвищення ефективності зазначеного Проекту. На основі досвіду, отриманого під час практики в Проекті в Луганській області дана стаття має на меті  розкрити деякі особливості Проекту в Луганській області, виходячи з яких запропонувати деякі інновації стосовно підготовки соціальних працівників, що будуть працювати в громадах.

Продовжити ...

Центр административных услуг г. Луганск

Действующая власть сделала много непопулярных шагов на пути к реформам. Концентрация власти в одних руках не будет благоприятствовать развитию Украины в долгосрочной перспективе. Однако стоит отметить и плюсы жесткой модели государственного управления. При наличии политической воли, в Луганске удалось в кратчайшие сроки открыть Центр административных услуг, в котором по принципу "Единого окна" работает более 30 представителей административных органов. Пока еще Луганский Центр административных услуг учится работать по новой схеме и можно еще много услышать критических отзывов в его адрес, но для власти это принципиально новый подход к взаимодействию с гражданами. С таким подходом жители почувствуют себя уже не в роли просителей, а равноправными партнерами местной власти. Проведенные изменения являются необратимыми и я уверен, что с каждым годом Луганчанам будет проще решать свои вопросы с административными органами.

Продовжити ...

Пояснюємо, навчаємо, закликаємо до активності та вирішенню власних проблем…

Ганна Дороженко, директор ГО "Агентство стійкого розвитку Луганського регіону"

Вже певний термін часу для нас стало звичною чути про роботу громадських організацій які за допомогою залучення фінансовою підтримки (грантів) вирішують деякі проблеми та працюють над розвитком територій. На перший погляд комусь здається що все так просто та гроші з'являються самі собою і треба сидіти і чекати поки до нас прийде "хтось" та запропонує нам великі гроші для вирішення насущних проблем. Але ні хто ні куди ніколи не прийде!!! Тому що це дуже сумлінна та пильна праця над визначенням проблемних моментів та пошуку джерел фінансування на їх вирішення, яка перш за все потребує багато знань та вмінь працювати в громадської сфері та співпрацювати з Фондами та організаціями. Тут без досвіду роботи не обійтись!
Зараз на територій Луганської області працює декілька проектів міжнародної технічної допомоги, в т.ч. і Проект ЕС/ПРООН "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" діяльність якого спрямована на сільські територій, у зв'язку з тим що Проект вже має наглядні результати в тих громадах з якими він співпрацює, це викликає добру заздрість тих громад, які не потрапили в коло цього Проекту. Все це підвищило інтерес територій до залучення зовнішнього фінансування ще й тому, що останнім часом на територій області поводиться обласними органами влади цикл заходів  з залученням фахівців в цієї сфері щодо тематики залучення до розвитку територій альтернативних джерел фінансування.

Продовжити ...

Новые антикоррупционные законы вступят в силу на три месяца позже

С 1 января 2010 г. должны были вступить в силу два новых антикоррупционных закона, принятых еще летом 2009 года, - «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений». Однако в последние дни декабря произошел ряд законодательных изменений, которые отодвинули вступление в силу нового антикоррупционного законодательства еще на три месяца.

Как сообщила УНИАН юрист адвокатской компании Arzinger Катерина ЗАДОРОЖНАЯ, 29 декабря 2009 года Президент Украины подписал принятый Верховной Радой 23.12.2009 года Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции". 30 декабря 2009 года указанный закон был опубликован в «Урядовом курьере» (№244) и, таким образом, вступил в силу 30 декабря 2009 года.

Продовжити ...

Більше статей...

Яндекс.Метрика